Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Balladyna
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve vialithiumowaa lithiumowaa
Balladyna
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute vialithiumowaa lithiumowaa
Balladyna
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viapsychedelix psychedelix
Balladyna
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viabiianca biianca
Balladyna
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viamyego myego
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
Balladyna
Balladyna
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Balladyna

November 08 2018

Balladyna
3612 a46e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viamy-whole-self my-whole-self
Balladyna
5843 369c
Reposted frompastelowe pastelowe viaEllaElla EllaElla
Balladyna
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEllaElla EllaElla
Balladyna
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viaEllaElla EllaElla
Balladyna
6697 8174
Reposted fromfilmowy filmowy viamy-whole-self my-whole-self
Balladyna
4833 f3b5 500
Reposted fromkatvont katvont viamy-whole-self my-whole-self
Balladyna
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viamy-whole-self my-whole-self
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl