Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

3911 bb85
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamiodzio- miodzio-
Balladyna
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen
Balladyna
2552 6fd3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaIntegrum Integrum
Balladyna

Reposted fromhairinmy hairinmy viagitana gitana
Balladyna
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Balladyna
Balladyna

February 18 2017

Balladyna
1874 1e1f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadzony dzony
Balladyna
9442 236d
Balladyna
Balladyna
3345 3689
Reposted fromravena00 ravena00 viacatwoman69 catwoman69
Balladyna
5329 91e3
Reposted fromdusielecc dusielecc viavertheer vertheer
Balladyna
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaBincsm Bincsm
3745 cc05

knusprig-titten-hitler:

When someone complains to me about trivial problems while I have a serious crisis going on.

Reposted fromstfn stfn viaohwowlovely ohwowlovely
Balladyna
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAmere Amere
Balladyna
Balladyna
Balladyna
and you are home
Balladyna
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Balladyna
Dla kobiety miarą męskości nie jest to, za iloma dziewczynami ugania się facet, ani nawet to, ile z nich wpadło do niego na noc na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Najbardziej męski mężczyzna według kobiety to ten, który dba o swoją ukochaną. Ten, który przychodzi po nią do pracy z parasolem w deszczowy dzień. Ten, który naciąga jej czapkę na uszy i ogrzewa ręce w mroźne dni. Ten, który widząc ją rozczochraną, bez makijażu i w powyciąganej piżamie będzie patrzył na nią z troską i miłością. Dlatego, drodzy panowie, przestańcie puszyć pióra i zgrywać maczo, chyba, że chcecie co najwyżej zaimponować swoim kumplom.
Reposted fromheart2heart heart2heart viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl