Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

Balladyna
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Balladyna
7587 3b6c 500
Balladyna
Balladyna
8345 95ad 500
Balladyna
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt vianotperfectgirl notperfectgirl
Balladyna
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viabladeloki bladeloki
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viajestemjeden jestemjeden
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viakrajes1993 krajes1993
Balladyna
Balladyna
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viakrajes1993 krajes1993
Balladyna
Balladyna
0911 45c3 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
Balladyna
Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
Reposted fromkfavart kfavart viapsycha psycha
Balladyna
8118 10de
Reposted fromobliviate obliviate viascorpix scorpix
Balladyna
6639 e97d
Reposted frombjureczko bjureczko viascorpix scorpix
4594 dd3c
Reposted frommifuturapolola mifuturapolola viascorpix scorpix
Balladyna
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique vialadymartini ladymartini
Balladyna
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Balladyna
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
Balladyna
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl