Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

Balladyna

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaMakeMePurr MakeMePurr
Balladyna
2493 b477 500
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialovesweets lovesweets
Balladyna
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure vialovesweets lovesweets
Balladyna
Balladyna
2058 491f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazachlanny zachlanny
3281 98eb

ladamainmaschera:

Touch

LaDamaNera

Reposted fromamatore amatore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Balladyna
2949 d6dd
Reposted fromhagis hagis viayouareadonkey youareadonkey
9275 1b87

I would LOVE to know where to buy this. xD

Reposted frommyry myry viamysweetheartt mysweetheartt
3400 e951 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMonia94 Monia94
Balladyna
1671 fd54 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaMonia94 Monia94
Balladyna

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery viaMonia94 Monia94
Balladyna
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
Balladyna
Zatęskniłam za nim, kiedy tylko zniknął mi z oczu.
— Sylvia Day - Płomień Crossa
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
Balladyna
Balladyna
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

October 12 2017

Balladyna
9426 cc0d
Balladyna
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
9508 14b4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl