Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Balladyna
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoutline outline
Balladyna
2320 c3e8
Reposted fromlanni lanni viaoutline outline
Balladyna
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromniewychowana niewychowana
Balladyna
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viasanitas sanitas
Balladyna
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Balladyna
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Balladyna
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viayield-to-me yield-to-me
Balladyna
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamessinhead messinhead
Balladyna
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viapozakontrola pozakontrola
Balladyna
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viapozakontrola pozakontrola
Balladyna
Reposted fromgruetze gruetze viarunkenstein runkenstein
Balladyna
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
Balladyna
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Balladyna
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromniefajna niefajna viacytaty cytaty

July 18 2017

Balladyna
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Balladyna
6047 67f1
Reposted fromSTYLTE STYLTE viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Balladyna
Balladyna
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Balladyna
Balladyna

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl