Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

Balladyna

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
Balladyna
Nie mogłam tego wytłumaczyć, ale wiedziałam jedno. Że teraz, tutaj liczył się tylko On. I choć powinno mnie to przerażać, jedyne, czego teraz chciałam, to czuć... Jego, siebie, świat, pożądanie, spalające wręcz pragnienie...
— A. Lingas-Łoniewska "Zakład o miłość"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
Balladyna
Balladyna
Pamiętaj, że czasami Nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— John Green
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
Balladyna
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viameem meem
Balladyna
Balladyna
I like you from the first time that I saw you. 
— ❤️
Balladyna
1661 bed3 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
Balladyna
Reposted fromAgnya Agnya viameem meem
Balladyna
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viabadblood badblood
Balladyna
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
Reposted fromyourhabit yourhabit viapaasiak paasiak
Balladyna
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viacudoku cudoku
Balladyna
“You are as quiet as the wind but you demand attention like a storm.”
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Balladyna
2975 6eaa 500
Balladyna
Balladyna
1563 7702
Reposted fromzciach zciach
Balladyna
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viabadblood badblood

April 01 2018

Balladyna
5079 eb11 500
Balladyna
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake vialove-in-vain love-in-vain
Balladyna
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taką pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— "Alicja w Krainie Serc"
Reposted fromiwell iwell viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl