Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

Balladyna
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszalony-virus szalony-virus
Balladyna
Balladyna
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viaarkhira arkhira
Balladyna
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viasatyra satyra
Balladyna
Reposted fromFlau Flau viaMyszkinowa Myszkinowa
8278 62f0 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Balladyna
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viameem meem
Balladyna
Balladyna
Balladyna
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaphilomath philomath
9978 ca95 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath

June 24 2017

Balladyna
Balladyna
Reposted fromtwice twice viakrzysk krzysk
Balladyna
Balladyna
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl