Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

Balladyna
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Balladyna
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
Balladyna
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMella Mella
Balladyna
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMella Mella
Balladyna
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Balladyna
przyjdź, dobrze? zostawię drzwi otwarte.  razem łatwiej zasypiać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Balladyna

Kłótnia.

Mężczyzna:

– Ale o co ci chodzi?

Kobieta:

– Wszystko w porządku.

Mężczyzna obraca się dupą. Ona jest wstrząśnięta jego reakcją.

Wyjaśnijmy to porządnie. „Wszystko w porządku” dla faceta = „Wszystko ok. Będzie lodzik i bzykanko.” „Wszystko w porządku” dla kobiety = „Zmarnowałeś mi dzień, skurwysynu, i jeszcze udajesz, że nie wiesz, o co mi chodzi!?”

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
Balladyna
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacristinaa cristinaa
Balladyna
Balladyna
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viafantazja fantazja
Balladyna
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viafantazja fantazja
Balladyna
w takie dni jak ten chcę żebyś  przeczesywał mi włosy palcami i mówił czule
ty
— rupi kaur "mleko i miód"
Balladyna
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viafantazja fantazja
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Balladyna
Balladyna
3675 2ef3
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaWhiteGirl WhiteGirl
Balladyna
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viameem meem

August 09 2017

Balladyna
5187 f453
Reposted frompannakojot pannakojot viapassingbird passingbird
Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl