Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Balladyna
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaanybreath anybreath
Balladyna
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaanybreath anybreath
Balladyna
Balladyna
8239 2942 500
ranisz
Balladyna
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Balladyna
2 dni wystarczyły by o mnie zapomniał i znalazl inna . 2 dni podczas których ja sie upilalam i płakałam z rozpaczy.  Mówił mi to przez 2 minuty. I zdałam sobie sprawę że moje serce nie rozpadło się na milion małych kawałków.  Rozjebalo się na 2 miliony
Balladyna
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Balladyna
2998 8cbb 500
Reposted fromzciach zciach
Balladyna
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viasufrimiento sufrimiento
Balladyna
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viasufrimiento sufrimiento
czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Balladyna
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana viasufrimiento sufrimiento
Balladyna
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viasufrimiento sufrimiento
Balladyna
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
Balladyna
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl