Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

Balladyna
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
— Jane Austen
Reposted frominpassing inpassing viabobinka bobinka
Balladyna
1585 abc2 500
Reposted fromfungi fungi viaphilomath philomath
Balladyna
8370 bd52
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
Balladyna
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viadefinicjamilosci definicjamilosci
6254 a3a5
Balladyna
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vialaluna laluna
Balladyna
4401 5bad 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
Balladyna
Pamiętaj o jednym: musi być ciężko, żeby potem było lepiej.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna

February 26 2019

Balladyna
2301 5512
corpse bride
Reposted fromCattleya Cattleya viapurplecarbonate purplecarbonate
Balladyna
Chcę być z kimś, z kim mogę rozmawiać. Z kimś, kto czuje się szczęściarzem, gdy mówię mu najokropniejsze i przerażające rzeczy o sobie.
— Mary H.K. Choi - "Kontakt alarmowy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialadymartini ladymartini
Balladyna
5048 f6f4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Balladyna
1657 0ae0 500
Reposted fromtogether-forever together-forever viagdybam gdybam
7793 232f
Reposted fromamatore amatore vialadymartini ladymartini
Balladyna
4692 553e

February 25 2019

Balladyna

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Balladyna
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viakasiarzyna kasiarzyna
Balladyna
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath
Balladyna
Balladyna
Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl