Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2019

Balladyna
9274 1af0 500
Reposted fromsavatage savatage vianoisetales noisetales
Balladyna
8177 b031
Sponsored post
feedback2020-admin
Balladyna
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viagood-life good-life
Balladyna
Reposted fromsowaaa sowaaa viagood-life good-life
Balladyna
3268 6eb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagood-life good-life
Balladyna
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagood-life good-life
Balladyna
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viagood-life good-life

December 19 2019

Balladyna
Reposted fromshakeme shakeme viatujestem tujestem
Balladyna
5956 2418 500
Reposted fromdawcioq dawcioq vianoisetales noisetales
Balladyna
Balladyna
8813 6a58
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialadymartini ladymartini
Balladyna
8897 060b 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viatujestem tujestem
Balladyna
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
Balladyna
Boli mnie serduszko. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimpulsivee impulsivee
Balladyna
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
Balladyna
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus vialunoliel lunoliel
Balladyna
Balladyna

To było wszystko, czego potrzebowałem do życia, wszystko czego potrzebuje każdy człowiek. Mieć kogoś, kto nas kocha. Mieć kogoś, kto powie, że zna drogę i chce nią z nami podążać.

— James Frey - Ostatni Testament.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viasanitas sanitas
Balladyna
7428 fb74
Balladyna
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...